به گزارش افکارنیوز،

علائم افراد عصبانی و عوامل ایجاد عصبانیت و برخورد با فرد عصبانی برگرفته از آیات و روایات