به گزارش افکارنیوز،

راهکارهایی خانگی برای تسکین عرق سوز و پیشگیری آن در فصل تابستان