به گزارش افکارنیوز،

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۷ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است‌.

اخبار اجتماعی- همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی اعداد ۶۷ قرار داشت و کیفیت هوا قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال، ۱۵ روز هوای پاک و ۶۲ روز هوای قابل قبول و ۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است.

این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت ۲۵ روز هوای پاک، ۵۱ روز هوای قابل قبول و ۳ روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه داشت.