به گزارش افکارنیوز،

صدرالدین علیپور مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به ممنوعیت فعالیت پیمانکاران پسماند خشک پس از شیوع ویروس کرونا گفت: مدت زمان تعطیلی فعالیت پیمانکاران جمع آوری پسماند خشک که به دلیل شیوع ویروس کرونا ایجاد شده بود به انتهای مدت قرارداد آن‌ها اضافه خواهد شد تا از این لحاظ متضرر نشوند.

اخبار اجتماعی- مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه در مدت زمان تعطیلی عملیات تفکیک پسماند، پیمانکاران موظف به پرداخت حقوق نیرو‌های خود شده بودند، اظهار کرد: بر این اساس مبالغ پرداختی پیمانکاران به پرسنل شان، از میزان اجاره بهای پرداختی پیمانکاران طبق قرارداد مزایده‌ای که با منطقه دارند کسر می شود تا در پایان قرارداد با سازمان پسماند متضرر نشوند.