به گزارش افکارنیوز،

محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در مراسم سالگرد درگذشت محمدرضا حافظی پدر مدرسه‌سازی کشور که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، اظهار کرد: تمام کسانی که در مسیر آموختن انسان گام بر می‌دارند، در مسیر سنت الهی قدم بر می‌دارند.

اخبار اجتماعی- وی با بیان اینکه مدرسه کانون یادگیری است، ادامه داد: مدرسه تنها یک ساختمان نیست و خیر مدرسه‌ساز تنها کسی نیست که مدرسه می‌سازد بلکه آینده می‌سازد و در این میدان گام بر می‌دارد.