به گزارش خراسان، طبق اين شايعه گفته مي شود، کودکي به تازگي متولد شده است که حرف مي زند و ظاهر يک مرد ۷۰ ساله را دارد. اين کودک گفته است کودکان زير ۵ سالي که دستشان حنا نشود به مرور خواهند مرد. بنا بر شنيده ها، افرادي که به اين شايعه ها دامن مي زنند، شهرهاي مختلفي را به عنوان محل سکونت طفل اعلام مي کنند.اين موضوع کذب و خرافي خبرنگار ما را بر آن داشت تا در اين باره با حجت الاسلام و المسلمين شريف زاده از کارشناسان ديني فعال در زمينه عرفان هاي نوظهور و خرافات تماس بگيرد که او ضمن رد اين موضوع چنين توضيح داد: ۲ راه براي دريافت حقيقت و وصول به واقعيت وجود دارد. نخست راه عقل که با برهان فلسفي يا علمي قابل دستيابي است؛ بنابراين اگر برهاني بر ادعايي وجود نداشته باشد قابل قبول نخواهد بود. دومين راه هم نقل است که مقصود آن شنيدن سخني از يک منبع وحياني يا متصل به وحي است، البته توجه به اين نکته ضروري است که اين راه خود مبرهن به محکم ترين برهان هاي عقلاني است.

حجت الاسلام شریف زاده سپس بر این موضوع تأکید می کند که اگر برای ادعایی برهان عقلی و دلیل نقلی مستند به وحی وجود نداشته باشد قابل اثبات نیست.

او در ادامه توصیه به این امر را خلاف موازین عقلی و نقلی عنوان می کند: «این گونه امور عقلانی نیست و هرگز نباید به آن توجه کرد بلکه توصیه به آن خلاف ضوابط و موازین عقل و نقل است. چرا که هیچ توصیه ای به جز توصیه های عقلانی و وحیانی قابل قبول نیست.»
حکم شرعی شایعه

حجت الاسلام شکوری، کارشناس مسائل دینی طی مقاله ای که در سایت راسخون منتشر شده به موضوع شایعه پرداخته و آورده است: «اگر شایعه مشتمل بر هتک حرمت اشخاص، دروغ پردازی، غیبت از دیگران، تهمت و افترا، ایجاد اختلال در نظم جامعه، ایجاد تردید در مسلمانان نسبت به دین و دیگر گناهان و ضدارزش ها باشد، حرام است و این حکم از آیات و روایات متعدد استفاده می شود.»

حکم شایعه در قرآن

خداوند در سوره نور، آیه ۱۹ می فرماید: «کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم باایمان، شیوع یابد عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است.»

در ارتباط با شان نزول این آیه، مطالب مختلفی در تفاسیر وجود دارد که از آن جمله است داستان پرماجرای افک(تهمت عظیم). با در نظر داشتن این که در ارتباط با محتوای این شان نزول ها، گفت وگوهای زیادی وجود دارد، لازم به یادآوری است آن چه برای ما مهم است این شان نزول ها نیست، مهم آن است بدانیم از مجموع آیات استفاده می شود.
شایعه از دیدگاه روایات

در روایات متعدد شایعه مورد نکوهش قرار گرفته است: امام رضا(ع) می فرمایند: «آن کسی که گناه را پخش کند مطرود است و آن که پنهانش بدارد مشمول آمرزش الهی است.» رسول خدا(ص) فرمود: «کسی که کار زشتی را نشر دهد همانند کسی است که آن را در آغاز انجام داده است و هر که مومنی را سرزنش کند، نمیرد تا آن را مرتکب شود.» او در پایان این مقاله، تاکید می کند: «در برابر جلوگیری از شایعات آحاد جامعه مسئولیت دارند و همه باید دست به دست هم بدهند تا از این بلای اجتماعی خانمان سوز جلوگیری بکنند و روش های متعددی در این زمینه وجود دارد از قبیل:

۱ - اطلاع رسانی شفاف: آگاه سازی مردم نسبت به رویدادهای گوناگونی که از نظر آنان بسیار مهم است و به گونه ای با زندگی روزمره و آینده شغلی و حرفه ای و حیات اجتماعی آن ها مربوط می شود نقش به سزایی در پیش گیری شایعه دارد.

۲ - مبارزه علمی: مسلح شدن انسان به سلاح علم و دانش و آگاهی و تفکر نسبت به پیامدهای شوم شایعه برای خود و جامعه و خسارت های معنوی و مادی مانند رکود فکری و اخلاقی، ناامنی، مرزشکنی، پوچ گرایی و محروم ساختن انسان های لایق از خدمت نقش موثری در جلوگیری از شایعات دارد.

۳ - تقویت ایمان و اعتقاد به نظارت خداوند و فرشتگان بر اعمال و گفتار انسان

۴ - اطمينان در کسب خبر