به گزارش راهبردنيوز، در صورت امکان، اگر شد و زحمتی نیست به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید:

۱ - آدم چرا ازدواج می کند؟
الف - چرا ازدواج نکند؟

۲ - آدم... باید ازدواج کند.
الف - با جنس مخالف(!)
ب - متاهل، برای بار چندم
ج - پولدار، فقط
د - ن
ه - با حوا
و - با
ز - ز گهواره تا گور

۳ - کدامیک از ملاکهای انتخاب همسر است؟
الف - زیبایی در حد آنجلینا جولی
ب - ثروت پدر
ج - سن بالای مادر زن و رو به موت بودن
د - همسر آینده برادری نداشته باشد(سهم الارثبیشتر)
ه - لال بودن
و - دماغ عمل کرده
ز - مهریه در حد صفر
ح - جهیزیه در حد یک فروشگاه لوازم خانگی
ط - اخلاق، نجابت، ایمان و سایر شرایط غیرضروری
ی - همه موارد به جز گزینه «ط»

۴ - کدامیک از موارد زیر مهریه منطقی و مقبول و مطابق با عرف جامعه است؟
الف - سال تولد عروس
ب - مجموع سال تولد خانواده درجه یک عروس
ج - تعداد موهای سر عروس به اضافه موهای سیبیل دایی عروس
د - تعداد موهای گربه محله عروس
ه - تعداد پلکهایی که عروس از اول عمرش زده
و - آنقدر که داماد هوس ازدواج مجدد به سرش نزند
ز - در حد یک حبس ابد برای داماد اگر کار به طلاق کشید
ح - دو برابر آخرین مهریه ای که در فامیل عروس گرفته شده

۵ - آدم باید همسرش را...
الف - محرم و دوست خود بداند
ب - کتک بزند
ج - آدم حساب نکند
د - با همسر دیگران مقایسه کند
ه - جلوی جمع تحقیر کند
و - تهدید به طلاق یا ازدواج مجدد کند
ز - قاب بگیرد و بزند به دیوار

۶ - تفاهم یعنی چه؟
الف - نمی دانم
ب - یعنی هر دو نفر ماکارونی دوست داشته باشند.
ج - یعنی، ئه چه جالب! منم همین طور!
د - یعنی هر چیزی که زن گفت، مرد بگوید چشم
ه - یعنی هر چیزی که زن گفت، مرد باز هم بگوید چشم

۷ - اگر روزی با همسرم اختلاف پیدا کردم...
الف - طلاقش می دهم
ب - طلاقش می دهم
ج - طلاقش می دهم
د- طلاقش می دهم