به گزارش افکارنیوز،

رضا عباسی شهردار منطقه ۱۴ تهران در تشریح آخرین وضعیت ساماندهی آرامستان ارامنه که در شورای شهر تهران به تصویب رسید،گفت: برای ساماندهی آرامستان ارامنه سازمان نوسازی و بهشت زهرا (س) از جمله سازمان هایی هستند که می توان مسئولیت ساماندهی آن را به عهده بگیرند.

اخبار اجتماعی- شهردار منطقه ۱۴ تهران افزود: در جلسه یکشنبه هفته آینده در این باره تصمیم گیری می شود که بین سازمان نوسازی و بهشت زهرا (س) کدام نهاد متولی اجرای طرح ساماندهی شود که پیش بینی من این است این ماموریت به سازمان بهشت زهرا (س) شهرداری تهران محول می شود.

عباسی ادامه با تاکید بر این نکته که طرح ساماندهی آرامستان های منطقه ۱۴ تهران به شکل مجموعه است، ادامه داد: ساز و کار جوانب طرح در همان جلسه روز یکشنبه مشخص می شود و باید به این نکته تاکید کرد که در اطراف آرامستان های حریمی وجود دارد که باید ساز وکار آن مشخص شود.

او با اشاره به مصوبه شورای شهر تهران در طرح ساماندهی آرامستان های منطقه ۱۴  تصریح کرد: در جلسه شورای شهر تهران برای سال جاری مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای ساماندهی آرامستان های منطقه ۱۴ مصوب شد که این بودجه می تواند در سال جاری محرک خوبی باشد.

شهردار منطقه ۱۴ تهران تاکید کرد: کمیسیون ماده ۵ باید درباره ساخت و ساز و بارگذاری در حریم آرامستان های منطقه ۱۴ ورود کند.

عباسی با اشاره به این نکته که املاک حریم آرامستان ها افت قیمت پیدا کردند، تصریح کرد: اجرای طرح ساماندهی آرامستان های منطقه ۱۴ می تواند به عنوان یک محرک اقتصادی باشد.