به گزارش افکارنیوز،
 بسیاری از سربازان خدمت وظیفه عمومی که در ارگان‌هایی مانند وزارت دفاع و... خدمت می کنند و بعد از گذشت دوره آموزشی به یگان معرفی شده اند، درباره امکان تغییر ارگان محل خدمت خود سوالاتی دارند که در این گزارش پاسخ خواهیم داد.

اخبار اجتماعی- مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، امکان تغییر سازمان محل خدمت وجود ندارند.

به عنوان مثال؛ سربازان وزارت دفاع نمی توانند در سازمان دیگری نظیر سپاه خدمت کنند.