به گزارش افکارنیوز ، احمدرضا فرسار در گفتوگو بافارس، با اشاره به اینکه چربی کلهپاچه خطرناکترین چربی غذایی به حساب میآید، اظهارداشت: این چربی خطرناک در عروق خونی رسوب میکند و موجب بیماری قلبی، عروقی و فشار خون میشود.

کله‌پاچه انرژی زاست نه مقوی

وی با اشاره به باورهای غلط مردم در مصرف کله‌پاچه که آن را مقوی عنوان می‌کنند، افزود: کله‌پاچه یک ماده غذایی خوشمزه و انرژی‌زا به حساب می‌آید و نباید آن را با مقوی بودن اشتباه گرفت.

کله پاچه برای سالمندان، قدغن

فرسار با بیان اینکه در این زمینه سالمندان به هیچ عنوان نباید از کله‌پاچه استفاده کنند، گفت: به هر حال یک جوان با خوردن کله‌پاچه و در نهایت انجام فعالیت بدنی می‌تواند چربی آن را بسوزاند ولی یک سالمند چنین توانمندی را ندارد و می‌تواند با مصرف کله‌پاچه مشکلات بسیاری را برای خود ایجاد کند.

وی تصریح کرد: چربی قلم گوسفند و گاو نیز بالاست و بهترین توصیه آن است که مردم به جای این گونه مواد غذایی از گوشت به خصوص گوشت سفید استفاده کنند.

مصرف آب خورشت گوشت ممنوع

فرسار خاطرنشان کرد: ولی باید توجه کرد که به هیچ عنوان نباید آب گوشت مصرف کرد زیرا بیشترین چربی در آب گوشت وجود دارد و اکیداً خانواده‌ها از ریختن آب خورشت گوشت بر روی برنج خودداری کنند.