به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهدای لواسان با پیش شماره های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۶ در محدوده خیابان های گلستان، گلبرگ، ناران سیدپیاز و در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش شماره های ۵۵۸۰، ۵۵۸۱ در محدوده این مرکز و در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های ۲۲۸۰ الی ۲۲۸۳، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۶۱۰ الی ۲۶۱۳ در محدوده بزرگراه آیت ا... صدر، دیباجی شمالی، پیرنیا، گل شمالی و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۱۴، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۷۹۶، ۷۷۳۹، ۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵ در محدوده بلوار وفادار، گلستان ششم، شهید باهنر، احسان به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

براساس همین گزارش، با اجرای عملیات توسعه ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید نصراللهی، شهید زارعی، شهدای قدس و شهدای ورد آورد از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره ۲۲۱۱ به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می شود.