به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس آخرین آمار، سازمان تامین اجتماعی بیش از 43 میلیون بیمه شده در کشور را تحت پوشش دارد و از این جمعیت، 3 میلیون مستمری بگیر اصلی این سازمان هستند که هر ماه از این سازمان  تأمین‌ اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند.

اخبار اجتماعی - همچنین هر ساله با عنایت به افزایش میزان تورم، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی مبلغ ناچیزی را برای افزایش مستمری پرداختی به بازنشستگان در نظر می‌گیرند؛ در سال جاری با گذشت 3 ماه از سال، هنوز مسئولان در ارتباط با افزایش مستمری و حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به نتیجه نرسیده‌اند و شرایط نیز حکایت از آن دارد که مسئولان تامین اجتماعی عجله‌ای برای این مسئله ندارد!

این در حالیست که این روزها بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی، روزهای سختی را می‌گذارند و از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود که با تدبیر به این مسئله توجه داشته باشد.

ابهام در افزایش حقوق بازشستگان سازمان تأمین اجتماعی این رزوها بیش از هر زمان دیگری خبرساز شده است و روسای کانون‌های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان‌ها، انتقادات جدی را بی توجهی سازمان تأمین اجتماعی دارند و مسئولان این سازمان فقط رویه سکوت را در پیش گرفته اند.

علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی درباره  افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی می گوید: بر اساس ماده 41 قانون، شورای عالی کار، هر تصمیمی که برای حداقل بگیرهای جامعه کارگری تعیین می‌کند باید شامل حال حداقل بگیرهای بازنشستگان تأمین اجتماعی هم شود. چنانچه این اتفاق رخ ندهد و 26 درصد افزایش حقوق و همچنین 300 هزار تومان حق مسکن برای بازنشستگان تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشود تبعیضی است که از سوی دولتمردان انجام می‌شود و نشان می‌دهد که نسبت به بازنشستگان این سازمان بی تفاوت هستند.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران همچنین در این باره توضیح داد: حداقل پرداختی به بازنشستگان تأمین اجتماعی نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد و سایر سطوح نیز در صورت تصویب دولت از افزایش 21 درصدی برخودار می‌شوند و پرداختی این گروه نیز نباید کمتر از حداقل‌ها باشد؛ اگر افزایش‌ها مبالغ عنوان شده نباشد و فقط شامل حال کارگران شود در این صورت ممکن است اتفاقات بدی رخ دهد و دیگر کسی نمی‌تواند جلوی این قشر زحمت کش جامعه را بگیرد و  بازنشسته‌ای که 30 سال کارکرده نباید حقوقش کمتر از 2 و میلیون و 800 هزار تومان باشد و حداقل افزایش 26 درصدی شامل آنها هم شود چرا که تورم اعلام شده بیش از 40 درصد است.

به گزارش تسنیم، با وجود شرایط سخت زندگی برای تمامی آحاد جامعه در این روزها اما بازنشستگان شرایط سخت‌تری دارند؛ افرادی که 30 سال خدمت کرده و انتظاری هم جزء  افزایش ناچیز حقوق بازنشستگی خود ندارند اما متاسفانه دولت تا به امروز از این حداقل هم دریغ کرده است!

از سوی دیگر، مصطفی سالاری؛ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی  درباره زمان برگزاری جلسه هیئت وزیران برای تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری گفته: ظرف چند روز آینده باید در جلسه دولت مطرح شود؛ مستندات لازم از سوی سازمان تأمین اجتماعی آماده و ارائه شده است و به احتمال زیاد ظرف هفته آینده در دولت مطرح می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به اینکه افزایش حقو‌ق‌ها به خردادماه نخواهد رسید؟ گفت: کار سختی است زیرا فایل‌ها آماده و پرداخت حقوق‌ها آغاز شده است اما اگر میزان افزایش حقوق‌ها طی چند روز آینده به تصویب دولت برسد مابه التفاوت افزایش حقوق‌ها را در خرداد ماه در قالب پرداخت‌های جداگانه‌ای انجام می‌دهیم مشروط بر اینکه نهایتا ظرف یک هفته به تأیید دولت برسد.