به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، در ادامه ششمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی وکیل مدیر بانک صادرات اهواز در دفاع از متهم گفت: اقدامات موکلم مشمول ماده یک نیست و مفسد نیست. بحث فساد فقط در جنبه معنوی و قانونی جرم برای موکلم است.

وی ادامه داد: درخصوص شبکه ای بودن با توجه به ارتباط مه آفرید فکر می کنم باید بقیه پرونده و متهمان حضور داشته باشند. اقدامات موکلم شبکه ای نبوده است.