به گزارش میراث آریا، کشف جمجمهای دو هزار ساله و متعلق به عصر آهن درون حفرهای گلی در حیاط دانشگاه یورک انگلستان، به بیرون کشیدن بافتهای سالمی از مغز درون آن انجامید.

به گفته باستان‌شناسان، این جمجمه احتمالا به فردی تعلق دارد که طی یک مراسم مذهبی، قربانی شده و پس از مرگ اعضای بدن او جدا و سر وی نیز درون ظرفی کوچک در حفره‌ای دفن گردیده است.

محققان پس از اسکن کردن جمجمه تصاویر و اشکال حیرت آوری را مشاهده کردند که شبیه به بافت‌های مغز بوده است. بافت‌هایی که به عقیده باستان‌شناسان همچون ماده‌ای زرد رنگ در زمان پاک کردن خاک موجود در جمجمه پدیدار گشته بودند.

به گفته کارشناسان، ازمیان تمامی بافت‌های موجود در سر، ‌تنها مغز باقی مانده و دیگر بافت‌ها کاملا از بین رفته بودند. با این وجود دانشمندان منحصر به فرد بودن این یافته را نه به دلیل وجود چنین بافت‌هایی بلکه به خاطر سالم ماندن آثار داخل آن می‌دانند.

گفتنی است پیش از این نیز دانشمندان موفق به کشف اسکلت کاملی از یک انسان شده بودند که به عقیده آنها یکی از نخستین قربانیان بیماری سل در انگلستان بوده است.