به گزارش افکارنیوز،

مجتبی صدیقی بیان کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا و برگزاری کلاس ها به صورت مجازی بعضی از دانشجویان در زمینه دفاع پایان نامه و یا انتخاب موضوع دچار مشکل شده اند، به همین دلیل به آنها در این خصوص مهلت داده می شود و در صورت عدم اتمام پایان نامه در مهلت مقرر به دلیل شرایط موجود طبق قانون سنوات با با آنها برخورد نمی شود.

اخبار اجتماعی وی افزود: بسته به اینکه رشته و موضوع پایان نامه تا حد به حضور در دانشگاه بستگی داشته باشد، این مهلت افزایش می یابد.

صدیقی در خصوص نحوه دفاع پایان نامه گفت: جلسه دفاع پایان نامه با توجه به شرایط به هر دو صورت حضوری و مجازی برگزاری می شود.