به گزارش افکارنیوز،
تست‌های آنتی بادی آثار وجود ویروس در بدن را بررسی می‌کند، سازمان بهداشت جهانی به این باور رسیده‌ که بهترین راه تشخیص بیماری کرونا؛ تست‌های مولکولی است که در کشور ما هم از همان روزهای اول این تست با ارزش اجرا و جاری شد.
 

تست آنتی‌بادی کرونا، سرولوژِی کرونا ویروس، شیوع بیماری کرونا، بیماری زایی ویروس،