افکارنیوز- به این حیوان عجیب نگاه کنید! به نظر شما موقع دیدن این حیوان باید بترسیم و فرار کنیم یا بایستیم و نوازشش کنیم؟اگر کسی این حیوان را از دور ببیند فکر می کند که یک ببر عجیب و غریب است.

اما این موجود در واقع یک سگ است که قربانی یکی از خلاقیت های عجیب چینی ها شده است!

چینی ها در ابداع چیزهای عجیب و غریب استادند و بنابراین تعجبی ندارد که بدن سگ هایشان را رنگ کنند و به این شکلی که می بینید در بیاورند.

البته چینی ها به این حد بسنده نکرده اند. همان طور که در تصویر می بینید این دو سگ هم شبیه پاندا رنگ شده اند که البته خیلی واقعی تر به نظر می رسد!البته سگ های بیچاره چندان خوشحال به نظر نمی رسند!

آمارهای اخیرنشان می دهد که بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ هزینه ای که صرف نگهداری و رسیدگی به حیوانات خانگی شده است ۵۰ درصد افزایش داشته است.


همان طور که در تصویر مشاهده می کنید سگ های تغییر شکل داده به نمایش گذاشته شده اند. اما آیا وافعاً نوآوری های خودخواهانه انسان هایی که به دنبال تنوع هستند، حیوانات را هم تا این اندازه به هیجان می آورد؟

منبع:برترینها