افکارنیوز- جزایر سُقُطرا یا سُقُطریٰ (به عربی: سقطری) مجمعالجزایری است که در باختر اقیانوس هند، میان دو قارهٔ آسیا و آفریقا و در دهانهٔ خلیج عدن قرار دارد. این جزایر از آن کشور یمن است.