به گزارش افکارنیوز،

جعفر بای، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در رابطه با نقش منفی اجبار در زندگی اظهار کرد: آدمی در طول حیات مدنی خویش میلیون‌ها انتخاب می‌کند که از میان آن ها, سه انتخاب, بسیار تعیین کننده، شاخص و تاثیرگذار است  که از آن جمله می‌توان به انتخاب رشته تحصیلی،  شغل و همسر اشاره کرد.

اخبار اجتماعیاین جامعه شناس با اشاره به اهمیت  انتخاب‌های سه گانه فوق در زندگی تصریح کرد:  انتخاب های رشته تحصیلی, شغل و همسر در زندگی به حدی تعیین کننده و تاثیرگذار  هستند که بر سایر انتخاب‌های افراد تقدم دارند. از اینرو, اگر بدرستی و با دقت کافی صورت بگیرند قطعا زندگی افراد را با موفقیت‌هایی همراه خواهند کرد و در مقابل، اگر هریک از این انتخاب‌ها به هر دلیلی دچار تزلزل و خطا شوند زندگی افراد را تحت تاثیر جدی قرار می دهند و با مخاطراتی رو برو می‌کنند.

بای گفت: اگرچه خانواده ها، مشاوره‌ها و مربیان تربیتی در هدایت افراد برای انتخاب‌های آگاهانه نقش بسزایی دارند، امّا این نکته را باید در نظر گرفت که هرگونه مداخله و تصمیم گیری غیرمعقولانه، غیر منطقی و همچنین رعایت نکردن تقدم و تاخر هر یک از این افراد می‌تواند زندگی افراد را دستخوش تغییرات و مشکلات جدی قرار دهد.

وی ادامه داد: افراد باید با اختیار کامل و با رعایت تمامی جوانب و به مدد مشاوره گرفتن‌های مفید و کارآمد اقدام به انتخاب‌های مهم و تعیین کننده در زندگی خود کنند چرا که اجبار و لغزش در هریک از انتخاب‌های آن‌ها نه تنها برای خودشان بلکه برای اجتماع نیز پیامد‌های منفی را در بر دارد. به همین دلیل, با اجبار و تحمیل نمی‌توان فرد را برای پذیرش شرایط جدید و خوشبختی در زندگی آماده کرد.

این جامعه شناس افزود: انتخاب‌هایی که با اکراه و اجبار صورت می‌گیرند همیشه با ناکامی‌های جدی روبرو هستند، زیرا فرد برای اتخاذ انتخاب صحیح خود باید مجال اندیشیدن و فرصت فکر و مشورت کردن را داشته باشد تا بتواند به زندگی موفق و مطلوب  دست پیدا کند.

بای در پایان خاطرنشان کرد: نقش منفی اجبار در امور مهم زندگی به حدی است که با سلب اختیار از فرد نه تنها زندگی او بلکه جامعه را نیز با چالش های جدی روبرو می کند و باعث سرخوردگی هرچه بیشتر افراد می شود.