علی امام مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه در تشریح آخرین وضعیت توسعه خط ۶ مترو با تاکید بر این نکته که بخش اصلی آن ۳۲ کیلومتر حد فاصل ایستگاه دولت آباد و سولقان  است، گفت: سال گذشته ۱۰ کیلومتر از این مسیر با ۵ ایستگاه افتتاح شد و طرح دیگری در دست اجرا است که با عنوان توسعه جنوبی خط ۶ از آن نام برده می شود.

اخبار اجتماعیمدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه افزود: توسعه جنوبی خط ۶ به طول ۶ هزار و ۲۰۰ متر است که از ایستگاه دولت آباد آغاز می شود و به سمت جنوب ادامه پیدا می کند و در نهایت به ضلع شرقی حرم عبدالعظیم حسنی منتهی می شود.

امام در پاسخ به این سوال که توسعه بخش جنوبی مترو تا به امروز چند درصد پیشرفت داشته است، بیان کرد: توسعه بخش جنوبی خط ۶ تا به امروز ۶۶ درصد پیشرفت داشته است و در این مسیر ایستگاه هایی نیز احداث می شود.

او بیان کرد: احداث هر کیلومتر مترو با احتساب سازه ثابت (ایستگاه) و سازه متحرک(قطار) رقمی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت شهری هزینه دارد که امیدوارم در بخش تامین منابع مالی مورد نیاز اقدام های موثری انجام شود.

مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه در پاسخ به این سوال که توسعه بخش جنوبی خط ۶ مترو چه زمانی تکمیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد، گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده به دنبال آن هستیم بتوانیم در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ بخشی از آن را افتتاح کنیم.