به گزارش افکار به نقل از مشرق، دکتر فریدون عباسی دوانی که صبح امروز طی یک عملیات تروریستی در میدان دانشجو تهران مجروح شده و به بیمارستان انتقال پیدا کرده ، از ابتدای انقلاب عضو سپاه پاسداران بوده و سه دور در جبهه جنگ عراق بر علیه ایران حضور داشته است. بعد از جنگ دکترای فیزیک هسته ای گرفته است.

وی از سال ۷۲ عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین سپاه شده و در ادامه به ریاست دانشکده فیزیک این دانشگاه رسیده است.

وی همزمان نیز در وزارت دفاع کار تحقیقات هسته ای را شروع کرده است.

عباسی ۵۲ ساله از متخصصین لیزری وزارت دفاع و از معدود متخصصان جدا سازی ایزتوپ بود.

وی مسئول آموزش و تحقیقات هسته ای وزارت دفاع نیز بود.

فریدون عباسی ریاست گروه فیزیک در دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران هم داشت ولی بندرت به این دانشگاه میرفت.