به گزارش افکارنیوز،

چند روزی است که از خبر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین‌ اجتماعی  می‌گذرد و در نهایت ۲۶ درصد افزایش تأیید شد.

اخبار اجتماعیطبق گفته‌ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قرار شد مابه‌التفاوت حقوق خرداد ماه بازنشستگان که قبل از تأیید افزایش ۲۶ درصدی واریز شده بود، از این هفته جاری واریز شود.

همچنین بنفشه محمودیان رئیس گروه محاسباتی بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اعلام اینکه ما به التفاوت افزایش حقوق خرداد ماه مستمری بگیران هفته جاری واریز می‌شود، گفت: مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت امسال نیز با حقوق بازنشستگان پرداخت می‌شود.

گفتنی است که با افزایش ۲۶ درصدی حقوق بازنشستگان، دریافتی این قشر از این به بعد یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.

به گفته رئیس گروه محاسباتی بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی امسال کمک هزینه‌های جانبی بازنشستگان نیز افزایش می‌یابد و افزایش مضاعف کمک هزینه خواربار و مسکن در سال جاری فراهم شده است که طی جلسات هفته جاری با نمایندگان تشکل‌ها، این ارقام نهایی می‌شود.