نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت:طرح دو پايتختي شدن كشور و تقسيم آن به دو مركز سياسي و اقتصادي،راه حل مجلسي ها براي كاهش آلودگي هواي تهران و تمركززداني است.

سیدکاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به آلودگی هوای تهران گفت: ‌شهر تهران با توجه به موقعیت جغرافیائی و تمرکز دولتی و اقتصادی اش، دچار آلودگی شده، که اگر تدبیری اساسی اندیشیده نشود، به آسیب ملی تبدیل خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به طرح دوپایتختی شدن کشور، اظهار داشت: ‌در راستای تمرکززدائی و با توجه به اینکه تهران در معرض آلودگی های شدید قرار دارد، لازم دیدیم طرح دو پایتختی کردن کشور را تدوین کنیم که طبق این طرح، تهران پایتخت اقتصادی و شهر دیگری در نزدیکی آن پایتخت سیاسی گردد.

نايب رئيس كميسيون اقتصادي با بيان اينكه تحقيقات براي انتخاب پايتخت سياسي،ادامه دارد تصريح كرد:منطقه اي نزديك تهران كه از لحاظ ژئوفيزيكي مناسب باشد،براي پايتخت سياسي انتخاب خواهد شد.