افکار

ظاهراً هر چه زمان می‌گذرد حساسیت‌ها نسبت به واژه‌هایی چون شیوع کرونا، فاصله اجتماعی و.. در میان عده‌ای از مردم کاسته می‌شود.

ظاهراً هر چه زمان می‌گذرد حساسیت‌ها نسبت به واژه‌هایی چون شیوع  کرونا ، فاصله اجتماعی و.. در میان عده‌ای از مردم کاسته می‌شود. بعد از آرامش و وقفه‌ای که طی هفته‌های اخیر آن هم با پشت سر گذراندن آن بحران سخت و عجیب و وهم‌آور تجربه کردیم این روزها مردم از تب و تاب رعایت این فاصله‌ها افتاده‌اند و آنچنان رفتار می‌کنند که گویی به دوران قبل کرونا بازگشته‌اند و همه چیز عادی شده است. پیاده راه فرهنگی رشت در مرکز این کلان شهر، مملو از جمعیتی است که طی روزهای اخیر، بین آنها و فاصله اجتماعی، فاصله افتاده است.

کد خبر: 972406