پس از سروصدای زیادی که کامیونهای هوو به راه انداختند و تعداد زیادی را به کام مرگ کشیدند، شنیده می شود قرار است شرکت ایران خودرو دیزل که وارد کننده این کامیونها به کشور است، خرید کلان جدیدی از شرکت چینی تولید کننده هوو داشته باشد.

به گزارش آتی نیوز، بر این اساس، ایران خودرو دیزل قرار است کامیون های جدیدی با نام فراز را وارد کشور کند که مشخصات آن با کشنده های هوو بسیار نزدیک است و تنها نام ایرانی برای آن انتخاب شده است تا حساسیت برانگیز نباشد.

البته مشخص نیست مراکز مربوطه که در نهایت قرار است مجوز استاندارد این خودروها را صادر کنند معیارهای فنی مورد نظر را در نظر خواهد گرفت یا فراز نیز مانند هوو ارابه مرگ جاده های ایران لقب خواهد گرفت.

علی رغم اطلاع بخش های مربوطه، ورود فراز به ناوگان حمل و نقل عمومی تا به حال هیچ واکنشی از سوی مسئولان و دستگاههای مربوطه در خصوص شماره گذاری یا عدم شماره گذاری این خودرو در بر نداشته است.