به گزارش افکارنیوز،

مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران درباره ضرورت مناسب‌سازی فضای ساختمان شورای شهر تهران جهت حضور و مراجعه شهروندان دارای معلولیت اظهار داشت: مناسب‌سازی فضای شهری برای حضور و زندگی همشهریان معلول و سالمند یکی از اقدامات کلیدی است که در مسیر ادای حق باید مورد پیگیری قرار گیرد.

اخبار اجتماعی- وی افزود: امروز در حاشیه جلسه علنی شورا که شاهد حضور نماینده کمپین پیگیری اجرای قانون معلولان بودیم برخی از نقایص و مشکلات شهروندان دارای معلولیت در دسترسی به ساختمان شورای شهر مطرح شد.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت فراهم کردن دسترسی و تردد آسان معلولین به ساختمان شورای شهر گفت: تا کنون کمتر به این موضوع توجه شده در حالی که با توجه به بند 3 ماده 8 قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، به شهرداری تهران درباره توجه به ارتقاء دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی فضای ساختمان شورای شهر جهت حضور بدون دغدغه معلولین توجه شده است.

وی خطاب به محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت: امیدوارم با دستور شما در  اسرع وقت ساختمان شورای شهر برای حضور معلولین مناسب‌سازی شود.