یک شاهد عینی اقدام تروریستی امروز در مقابل دانشگاه شهید بهشتی گفت: ساعت ۷:۴۵ دقیقه صبح امروز دو دستگاه موتورسیکلت با نزدیک شدن به خودروی پژوی استاد دانشگاه شهید بهشتی بمبی را به سمت خودرو پرتاب کردند که باعث انفجار شد.
وی اظهار داشت: انفجار ناشی از این بمب صدای ناهنجاری تولید کرد و موتورسیکلت سواران با سرعت از محل حادثه گریختند.
این شاهد عینی افزود: در ادامه این حادثه پلیس در میدان دانشجو اقدام به تعقیب و گریز یک دستگاه پژو ۲۰۶ کرد که به دلیل اقدام به فرار و بیتوجهی به فرمان پلیس مأموران به سمت این خودروها شلیک کردند.