استاندار زنجان گفت: هم اکنون شاهد هستيم که چاقوي زنجان مثل بسياري از کالاهاي ديگر تحت تاثير قيمت و نه کيفيت چاقوي چيني قرار گرفته است که اين امر مشکلات فراواني را براي اين صنعت اصيل زنجان ايجاد كرده است.

به گزارش ايسنا، محمد رئوفي نژاد در جلسه احياي صنعت چاقوسازي زنجان با بيان اينکه چينيها اقلام فراواني را با قيمت پائين روانه بازار ميکنند، توضيح داد: مردم در بسياري مواقع به دليل مشکلات فراوان، توجهي به کيفيت کالاها ندارند و اجناس بي کيفيت و با قيمت پايين را ترجيح مي دهند.