به گزارش افکارنیوز،

حمید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی درباره نحوه درخواست مرخصی ساعتی کارگر از کارفرما اظهار کرد: مرخصی ساعتی جزء مرخصی‌های استحقاقی محسوب می‌شود.

 اخبار اجتماعی-​ او با بیان اینکه کارگران می‌توانند طی روزهای مختلف ساعات مختلفی را جهت انجام کارهای شخصی از کارفرما مرخصی بگیرند، گفت: مرخصی ساعتی باید حتما با تأیید کارفرما گرفته شود و در غیر این صورت به عنوان غیبت یا ترک کار محسوب می‌شود که تبعات قانونی خود را به همراه دارد.

حاجی زاده گفت: مجموع مرخصی‌های ساعتی کارگران در پایان قرارداد، پایان سال یا در زمان قطع همکاری از مجموع مرخصی‌های استحقاقی کارگران که شامل ۳۰ روز (۲۶ روز کاری و ۴ جمعه) است، کسر خواهد شد.