افکار

دریاچه شهر بازی در شمال کرمانشاه یکی از مقاصد گردشگری بود که متاسفانه به علت مسدود نمودن چشمه جوشان این دریاچه از طرف مسئولان،خشک شده است.این دریاچه محل تمرین ورزشکاران و قایقران های استان بود که حتی در مقاطعی ملی پوشان تیم ملی قایقرانی نیز در آن تمرین می کردند. این دریاچه یک زیستگاه طبیعی برای پرندگان و جانداران مختلفی بود که می تواند منجر به از بین رفتن این زیستگاه بشود.متاسفانه به علت عدم نظارت کافی، اطراف این دریاچه به محل انباشت نخاله های ساختمانی تبدیل شده است.

کد خبر: 973886