کارشناس مسئول کاربری تشعشعات وزارت بهداشت با بیان اینکه ۱۶ درصد موارد ابتلا به سرطانها در ایران مربوط به سرطان پوست است گفت: بیش از ۷۰ درصد علت ابتلا به سرطان پوست ناشی از پرتوگیری از نورخوشید است.

به گزارش مهر؛ مهندس علی گورانی اظهار داشت: ایران جزو کشورهایی است که دچار پیرپوستی خیلی زودرس می شوند که این مسئله علتهای گوناگونی دارد.

وی با اشاره به استفاده مداوم از دستگاههای سولاریوم برای برنزه شدن پوست بدن، ‌ گفت: این کار علاوه بر اینکه خطرات بسیار زیادی دارد باعثایجاد بیماریهای پوستی از جمله سرطان پوست میشود.

به گفته گورانی، در دستگاههای سولاریوم از لامپهای بخارات جیوه استفاده می شود که ماوراء‌بنفش تولید کرده و این اشعه رنگدانه پوست را تحریک کرده و باعثتیرگی پوست می شود.

کارشناس مسئول کاربری تشعشعات وزارت بهداشت با بیان اینکه لامپهای بخارات جیوه به دلیل نداشتن لایه فلورسنت عوارض شدیدی برای پوست به دنبال دارد افزود: استفاده از سولاریوم ‌باعثایجاد پیرپوستی، سرطان و خارش میشود.

وی با از سرطان پوست به عنوان یکی از شایعترین سرطانها در کشور نام برد و گفت: به هموطنان توصیه می شود تحت هیچ شرایطی از دستگاههای سولاریوم استفاده نکنند.