صبح امروز ششمین جلسه محاکمه اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه برگزار شد. در حاشیه برگزاری جلسه دادگاه تعداد پرونده‌های اکبر طبری سوژه عکاسان شد.

حجم پرونده‌های طبری میز قاضی را پر کرد

اخبار اجتماعی - اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه است که بر اساس کیفرخواست، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریمخان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان روما است، متهم است.