رئیس اداره ارشاد شهرستان یزد در گفتگو با مهر، اظهار داشت: با همکاری و تعامل اداره ارشاد شهرستان یزد و شهرداری، تابلوهای تبلیغاتی یک تشکل غیرقانونی موسوم به انجمن خوشنویسان نوین یزد از سطح شهر جمع آوری شد.

حسین دشتی خاطرنشان کرد: دفتر این تشکل غیرقانونی که مدت هشت سال بدون مجوز مشغول فعالیت بود با جدیت مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، اسفندماه سال گذشته پلمپ شد.

وی بیان داشت: پس از گذشت هشت ماه از پلمپ این دفتر، تابلوهای تبلیغاتی این انجمن غیرقانونی همچنان در سطح شهر قابل مشاهده بود که با همکاری شهرداری این تابلوها نیز جمع ‌آوری و آثار فعالیت این تشکل به طور کلی از بین رفت.

دشتی ادامه داد: در حالی ‌که انجمن خوشنویسان استان یزد با سابقه ‌ای طولانی مشغول به فعالیت در زمینه خوشنویسی و آموزش آن به علاقمندان است، ‌این تشکل غیرقانونی با اسم جعلی انجمن خوشنویسان نوین یزد اقدام به برگزاری دوره‌ های آموزشی می ‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: در طول سال‌ های گذشته، ‌ دفتر این تشکل غیرقانونی هشت مرتبه پلمپ و از فعالیت‌های آن جلوگیری می‌شد اما با وعده مدیریت آن و درخواست مهلت برای اخذ مجوز، دوباره به فعالیت خود ادامه می‌داد.

دشتی یادآور شد: در این مرحله این انجمن غیرقانونی با جدیت ادارهکل ارشاد استان یزد مواجه شده است و این اداره کل هیچ مهلتی برای اخذ مجوز به این تشکل نداده است و در طول هشت ماه گذشته این دفتر همچنان پلمپ است.