به گزارش افکار به نقل از فارس، رئیس همايش طب معنوي در تالار امام علي(ع) دانشگاه شهيد بهشتي گفت: طب معنوي ارتباط بين طب و معنويت است اما متأسفانه در طب امروزي به سمت طب غربي پيش رفتهايم.

وی گفت: طب غربی برای پیشرفت زحمات زیادی کشیده است ولی از معنویت به دور است. علم غربی بیشتر سکولار است و از معنویت فاصله دارد.

یونسی اضافه کرد: طب ایران اسلامی با تاریخ چند هزار ساله که قدمت دارد بین طب و معنویت اعتبار برقرار کرده است و علاوه بر درمان جسم به درمان روح نیز توجه دارد.

وی افزود: مردم ایران مسلمان هستند و در اجرای برنامه‌هایی که از معنویت به دور است برای آنها دور از شأن و مقام است و به آن سازگاری ندارند.

يونسي افزود: از محورهاي اين همايش ميتوان مفهوم معنوي طب، و ضرورت بهرهگيري از آن، جايگاه معنوي در طب سنتي ايران، جايگاه طب معنوي در سلامت بيماران است.