به گزارش افکارنیوز،

وحید حاجی زاده کارشناس اختلافات کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: دوره آزمایشی کارگران که در قرارداد اولیه پیش بینی می‌شود برای کارگران ساده یک ماه و برای کارگران متخصص سه ماه تعریف می‌شود.

اخبار اجتماعی-او با بیان اینکه حتما باید پرداخت حقوق، مزایا و حق بیمه کارگران‌ در این دوره انجام شود، گفت: اشتباه فاحشی که کارفرمایان انجام می‌دهند این است تصور می‌کنند از آنجایی که وضعیت کارگران تعیین تکلیف نشده است حقوق و مزایا به کارگر تعلق نمی‌گیرد.

حاجی زاده گفت: نکته قابل توجه آن است که همه کارگران مستحق دریافت حقوق، مزایا و بیمه کارگری توسط کارفرمایان هستند.