به گزارش افکارنیوز به نقل ازايسنا، سردار سيد حميد صدرالسادات با اشاره به تغييرات قابل ملاحظه در معافيت فرزندان ايثارگران در قانون جديد خدمت وظيفه عمومي گفت:به ازاي هر ۲۴ ماه آزادگي، ۲۵ درصد جانبازي و ۳۰ ماه ســابقه حضور درجبهه هر يك از والدين نيز يكي از فرزندان ذكور آنان معاف ميشوند و در مورد معافيت كساني كه مدت حضور در جبهه يا مدت آزادگي و اسارت آنان به تنهايي در حد معافيت يك فرزند ذكور آنها نيست، درصد جانبازي و مدت حضور در جبهه و مدت اسارت آنان تجميع و محاسبه ميشود.

صدرالسادات گفت: در این قانون به ازای هر شهید یا جاویدالاثر یک برادر می تواند از خدمت دوره ضرورت معاف شود و همچنین آزادگان با حداقل ۲۴ ماه اسارت یا جانبازان با حداقل ۲۵ درصد جانباری که فاقد فرزند پسر هستند نیز می‌توانند یک برادر خود را از انجام خدمت دوره ضرورت معاف کنند.

وی افزود: یک فرزند خوانده قانونی ذکور جانبازانی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران صاحب فرزند نمی‌شوند از خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.