به گزارش افکارنیوز،

حجت نظری عضو شورای شهر تهران درباره حادثه حریق و انفجار کلینیک سینا مهر اظهار داشت: بر اساس گزارشی که به دست من رسیده مالکیت این ملک برای یکی از بانک‌های کشور بوده است. باید مشخص شود که مالکان چقدر در بروز این حادثه مقصر بوده‌اند.

اخبار اجتماعیوی افزود:‌همچنین سهم قصور شهرداری در حادثه کلینیک سینا مهر باید مشخص شود و این مسأله مورد بررسی قرار گیرد که آیا پرونده این کلینیک رأی ماده 100 داشته است یا خیر.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: متأسفانه زمانی که حادثه و مشکلی به وقوع می‌پیوندد دستگاه‌های مختلف تقصیر را بر گردن یکدیگر می‌اندازند بیایید یک‌بار هم که شده در شورای شهر تهران به عنوان نمایندگان شهروندان تهرانی این مسأله را به سرانجام برسانید و اگر قصوری توسط مدیریت شهری به وقوع پیوسته آن را بپذیریم و به مردم اعلام کنیم.

نظری گفت: همچنین قصور دستگاه‌های دیگر دولتی و عمومی باید به صورت دقیق به اطلاع مردم برسد چرا که باید با شهروندان صادق باشیم و از دست دادن جان مردم که موضوعی غیرقابل جبران است، جلوگیری کنیم همچنین امیدوارم با بررسی چنین موضوعاتی، دیگر شاهد وقوع حوادث در پایتخت نباشیم.