به گزارش افکارنیوز ، دكتر محسن خاكزاد در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: در راستاي همکاريهاي ايران با مرکز تحقيقات هستهيي اروپا (CERN) اين دانشجويان به مركز فرستاده ميشوند تا در آزمايشهای مربوط به شتابگر مشغول شوند و تجربههاي لازم را كسب كنند تا در آينده پس از فراهم شدن شرایط لازم با احداث آزمايشگاههايي در ايران در اين زمينه تحقيقات انجام شود.

وی با اشاره به این که تاکنون چهار دانشجوی دکتری به مرکز تحقیقات هسته یی اروپا اعزام شده و به ایران بازگشته اند، اظهار کرد: رساله دکتری دانشجویان اعزامی به سرن که از دانشگاه‌ صنعتی شریف، شیراز و صنعتی اصفهان بوده اند به تجزیه و تحلیل اطلاعات برخورد ذرات در شتابگر بزرگ سرن اختصاص دارد و در آینده نزدیک، سه نفر از دانشجویان پژوهشگاه دانش‌های بنیادی(IPM) هم به مرکز تحقیقاتی سرن اعزام می‌‌شوند.

خاكزاد تصريح كرد: به ازاي تعداد افرادي كه به سرن فرستاده ميشوند بايد برخي از وظایف یا سرویس ها نيز توسط ايرانيها ارائه شود به عنوان مثال بايد در فعاليتهاي روزانه سرن و ارائه سرويس به تاسيسات شتابگر سرن شركت كنند.