به گزارش افکارنیوز ، دكتر رضا ملك زاده در گفت و گو با ايسنا افزود: غير منطقي بودن تعرفهها و حرص و آز برخي پزشكان باعث دريافت زيرميزي ميشود.

وی درباره ارزیابی خود از عملکرد وزارت بهداشت در زمینه برخورد با پدیده زیر میزی گفت: وزارت بهداشت تلاش خود را با پدیده زیر میزی می‌کند ولی دولت در این جهت باید به این وزارتخانه کمک کند و برای خدمات پزشکی باید تعرفه‌های واقعی تعیین شود.

وزیر اسبق بهداشت تاکید کرد: ‌ در صورت واقعی شدن تعرفه‌ها می‌توان تمام خدمات را در بیمارستانی مانند بیمارستان شریعتی به بیماران ارایه داد ولی چون تعرفه‌ها منطقی نمی‌شود و دولت حاضر نیست بهای آن را بپردازد، به مردم فشار وارد می‌شود. در نتیجه بیماران مجبور می‌شوند خدمات درمانی را در مراکز دیگری بدون پوشش بیمه‌ای و چند برابر تعرفه‌ دریافت کنند.

ملک‌زاده افزود: زمانی که من در وزارت بهداشت مسئولیت داشتم، تعرفه‌های قلب و عروق را ۹ برابر کردیم. در نتیجه مشکل گرفتن زیرمیزی از سوی این متخصصان تا حدود زیادی حل شد. در حال حاضر نیز هر هفته در مرکز قلب تهران ۳۰۰،۴۰۰ عمل قلب انجام می‌شود چرا تعرفه‌های آن منطقی است.

وی تاکید کرد: عامل اصلی دریافت زیر میزی، نبود نگاه واقع بینانه به تعرفه‌هاست بنابراین لازم است تعرفه‌ها را واقعی کنیم و آن را به اجرا درآوریم البته عده کمی از پزشکان نیز بی انصاف هستند و به مردم فشار مضاعفی وارد می‌کنند.

ملک‌زاده در پایان در باره تعینن تعرفه‌ها توسط شورای عالی بیمه به عنوان خریدار خدمات نیز، گفت: این کارغیرعادلانه است. تعرفه‌ها دست کم باید با توجه به شاخص‌های کشورهای همسایه و تورم تعیین شود و نمایندگان جامعه پزشکی، نظام پزشکی و وزارت بهداشت در جلسه تعیین تعرفه‌ها حضور داشته باشند و تعرفه‌ای منطقی را تعیین کنند اما وقتی که شورای عالی بیمه یا هیات دولت به نظرات کارشناسی توجه نمی‌کنند و هر تعرفه‌ای را که می‌خواهند، تصویب ‌کنند، وضعیت اینگونه می‌شود.