به گزارش افکارنیوز،

عباس رضایی از رفع تصرف از ۹۱ هزار و ۷۷۸ متر مربع از اراضی ملی خبر داد و بیان کرد: در راستای اعمال تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع 17 مورد رفع تصرف از اراضی ملی به مساحت ۴۳ هزار و ۹۳ متر مربع صورت گرفت.

اخبار اجتماعیدادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه خاطرنشان کرد: همچنین با اجرای سه مورد دادنامه قطعی از ۴۸ هزار و ۶۸۵ متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف به عمل آمد.

وی با بیان اینکه در مجموع از ۹۱ هزار و ۷۷۸ متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف شد، اظهار کرد: تصرفات انجام شده شامل احداث بنا، فنس‌کشی، دیوارکشی و... بوده است که با دستور قضایی قلع و قمع شد.

رضایی در پایان تاکید کرد که با هر گونه دست اندازی به اراضی ملی با جدیت برخورد خواهد شد.