به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، هم اکنون ۴۴ سد كمتر از ۲۰ درصد حجم خود ذخیره آب دارند که سدهای لار، رییسعلی دلواری، علویان، زاینده رود، جیرفت، ساوه، ۱۵ خرداد، گلپایگان، ملاصدرا و طرق از آن جمله اند.

حجم آب موجود در مخزن ۲۷ سد کشور از جمله لار، سهند، پیشین، بوکان، مهاباد، علویان، زاینده رود، ۱۵ خرداد، ساوه و کرج نیز در مقایسه با زمان مشابه پارسال بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.

در هفته گذشته پنج سد تهم(استان زنجان)، صلاح الدین کلا(استان مازندران)، مسجد سلیمان(خوزستان) و سقزچی(استان اردبیل) و شهید قنبری(آذربایجان غربی) افزون بر ۹۰ درصد حجم مخزن موجودی آب داشتند.

میزان تبخیر از سدهای کشور نیز در پایان آبان ماه جاری ۱۸۳ میلیون مترمکعب گزارش شده است.