به گزارش افکارنیوز، مهدی چمران در گفتگو با مهر با اشاره به طرح ایجاد پایتخت اداری گفت: پس از مطالعات علمی و تخصصی در زمینه ایجاد پایتخت اداری در نزدیکی شهر تهران می توان نسبت به آن اظهار نظر کرد و تایید و یا رد پروژه هایی که پشتوانه کارشناسی ندارند منطقی نیست.

وی ادامه داد: مطالعاتی در زمینه ایجاد پایتخت اداری در زمان وزارت کازرونی، وزیر مسکن و شهر سازی کابینه اول دولت هاشمی رفسنجانی انجام شد که هنوز هم در وزرات مسکن موجود است و نتیجه آن تحقیقات نشان می داد این طرح ثمر بخش نیست.

رئیس شورای شهر تهران در حالی طرح ایجاد پایتخت اداری را بی ثمر می داند که پش از این در گفتگویی اعلام کرده بود: موضوع خروج برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های غیرضروری از تهران به نفع شهر و شهروندان است و این طرح به برخی از دستگاه‌ها مثل وزارتخانه‌ها که باید در تهران مرکزیت داشته باشند مربوط نیست و به دستگاه‌هایی مثل شیلات اشاره دارد که حضورشان در تهران ضروری نیست.

چمران در ادامه افزود: انتقال‌این مراکز برای تهران نه تنها ضرری ندارد، بلکه به نفع مدیریت شهری نیز هست.
او افزود: باید سیاستهایی داشته باشیم که جاذبههایی همچون اشتغال، خدمات و بورس بازیها را در تهران به حداقل برسانیم و در سطح کشور توزیع کنیم مثل طرح ممنوعیت استقرار صنایع در ۱۲۰ کیلومتری تهران که در دوران دولت هفتم و هشتم اجرا شد.