به گزارش افکارنیوز،

75 درصد از مغز را آب تشکیل داده است و کمبود آن موجب آسیب مغزی می شود.

 

کم آبی بدن