به گزارش افکارنیوز،

محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره)  اظهار کرد: در حال حاضر توسط گروه‌های جهادی یک میلیون بسته بهداشتی به مناطق قرمز کرونایی ارسال می‌شود.

 اخبار اجتماعی -او با بیان اینکه شناسایی مناطق قرمز و اعلام آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام گرفته است، گفت: ستاد اجرایی فرمان امام گروه‌های جهادی را به گونه ای سازمان دهی کرده است که در این مناطق با رعایت پروتکل بهداشتی بسته‌ها را به اقشار‌آسیب پذیر توزیع کنند.

ترکمانه افزود: با مجموعه بنیاد احسان در مرحله رزمایش همدلی و احسان و احسان سلامت ۵ هزار گروه جهادی همکاری کرده است.

مدیرعامل بنیاد احسان با بیان اینکه در مرحله اول رزمایش همدلی و احسان یک میلیون بسته معیشتی به اقشار آسیب پذیر توزیع شد، ادامه داد: مرحله دوم رزمایش همدلی و احسان با توزیع چهار میلیون بسته پروتئینی به مناطق حاشیه شهر اقشار آسیب دیده از کرونا آغاز شده است و تا یک ماه دیگر این مرحله ادامه دارد.

او ادامه داد: شناسایی اقشار آسیب پذیر در راستای بیماری کرونا توسط وزارت کشور انجام گرفته است و بسته‌ها توسط گروه‌های جهادی توزیع می‌شود.