به گزارش افکار به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه هفت، پیرهادی معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه هفت گفت ، این همايش توسط دفتر مطالعات و پژوهش هاي اجتماعي و فرهنگي اين معاونت سهشنبه ۹ آذرماه، از ساعت ۳۰/۸ الي ۱۳ در مركز فرهنگي خاقاني، واقع در خيابان انقلاب، نرسيده به خیابان مفتح، خيابان خاقاني، روبروي دانشگاه تربيت معلم برگزار ميشود.
شایان ذکر است، این همایش با پذیرش بیش از ۴۰ مقاله در زمینه مشارکت اجتماعی شهروندان در حوزه شورایاری‌ها و مدیریت محله، فردا آغاز به کار خواهد کرد.
علاقمندان و شهروندان می‌توانند جهت حضور در همایش مذکور و همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۴۹۶۸۴۶، دفتر پژوهش و مطالعات معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه ۷، تماس حاصل کنند.
بخشی از عناوین مقالات پذیرفته شده در این همایش بدین شرح است:
۱. نقش مدیر محله در شهرداری
۲. اراضی رهامانده شهری، نقشی مغفول در مشارکت برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری
۳. دفاتر محلی تسهیل گری نوسازی، به عنوان تجربه ای برای بازتعریف مدیریت محله ای در نظام مدیریت شهری
۴. نقش شورایاری های محلات در تقویت هویت محله ای(بررسی موردی محلات منطقه ۷ تهران)
۵. عوامل اثرگذار بر رضایتمندی شهروندان و نهادها از عملکرد شورایاری ها و مدیریت محله
۶. بررسی تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف در حوزه مسائل برون سپاری فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در محلات
۷. موانع و چالشهای فراروی مشارکت شهروندان در امور شهری و مدیریت محله ای
۸. جلب مشارکت مردم محله در برنامه ریزی و طراحی شهری با بکارگیری ICT نمونه موردی منطقه۷ تهران
۹. تاثیر و نقش شکل گیری مدیریت محله بر افزایش سرمایه اجتماعی
۱۰. برون سپاری راه حلی برای افزایش بهره وری و کارایی شورایاری های آینده
۱۱. مبانی، اهداف، ضرورت ها و کارکردهای مدیریت محله
۱۲. حکمرانی خوب شهری ابزاری برای تبدیل شهرداریها به توانمندساز
۱۳. تأثیر و نقش مدیریت محله بر افزایش سرمایه اجتماعی - مورد مطالعاتی: منطقه ۷ شهرداری تهران
۱۴. مشارکت شهروندان در امور شهری، الگوها و راهبردها
۱۵. بررسی تاثیر و نقش شکل گیری مدیریت محله بر افزایش سرمایه اجتماعی در محلات منطقه ۷
۱۶. حقوق شهروندی و جایگاه آن در مدیریت محلات
۱۷. نقش شورایاری ها در ارتقاء مشارکت شهروندان و ارائه راهکارهایی در این خصوص
۱۸. راهکارهای تبدیل شهرداری تهران به نهاد اجتماعی
۱۹. حقوق شهروندی، فرهنگ شهروندی و شورایاری ها
۲۰. بررسی تطبیقی الگوهای مشارکت اجتماعی، شهری
۲۱. محله محوری وحفظ امنیت اجتماعی در بافتهای فرسوده
۲۲. نقش شورایاری در تبدیل شهرداری به نهاد اجتماعی، با تأکید بر مفهوم حکمروایی شهری و مشارکت شهروندان
۲۳. امکان سنجی ارتقاء نقش شورایاران در مدیریت محلات منطقه ۷(نگاهی به سیاست های فرادست، انتظارات سایر نهادها و دیدگاه های شهروندان)
۲۴. بررسی مراتب مشارکتی بودن نمایندگی شورایاران؛ درس هایی برای طرح مدیریت محله
۲۵. جایگاه و نقش شورا یاری ها و نهادهای داوطلب در نظام مدیریت محله
۲۶. پارادایم اجتماعی – مکانی: مبانی نظری تبدیل شهرداری از سازمان خدماتی به نهاد اجتماعی
۲۷. چالش¬ها و مشکلات پیش روی شورایاری¬ها و مدیریت محله در منطقه ۷
۲۸. جایگاه و نقش شورا یاری های محله، فرصت ها و تهدیدها با تاکید بر منطقه ۷
۲۹. مشارکت منسجم شهروندان در نوسازی بافت های فرسوده شهری
۳۰. شورایاری‌ها، گامی برای نیل به مدیریت مشارکتی شهر تهران
۳۱. نقش حقوق و فرهنگ شهروندی در مدیریت محله
۳۲. بررسی وضعیت مشارکت مردمی در مدیریت محله ای