به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور بخشنامهای خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی را در دانشگاهها، مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و سازمانهای تابعه این وزارتخانه ممنوع اعلام کرد.

در بخشنامه کامران دانشجو خطاب به روسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی آمده است: با توجه به ضرورت هماهنگی تمام برنامه‌ها با راهبرد محوری سال ۱۳۹۱ که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده، آمده است به منظور تحقق اهداف دولت در جهت خودکفایی کشور، مقتضی ‌است با تعیین خط مشی و تطبیق وضعیت حوزه مسئولیت و حیطه اختیارات خود براساس راهبرد مذکور، ترتیبی اتخاد شود تا در همه موارد ممکن به ویژه کالاهایی که امکان تولید آن در داخل کشور میسر است، از خرید کالای خارجی اجتناب شود و همه نیازهای کلی و جزئی اعم از آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، عمرانی و غیره تنها از طریق تولیدات داخلی مرتفع شود.

در ادامه بخشنامه مذکور آمده است: از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ضمن اعلام ممنوعیت خرید کالای خارجی دارای مشابه داخلی، در سایر موارد ضروری، با دریافت مجوز از کمیسیون معاملات، از کالای داری اسناد معتبر گمرکی خریداری شود.

حسن اجرای این بخشنامه به عهده روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است.