به گزارش افکارنیوز، عبدالرضا امیدوار در گفتوگو با فارس اظهار داشت: سیستم بارشی در تهران که باعث رگبار و رعد و برق بهاری میشود در حال حاضر در تهران فعال است و تا روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: از شدت این رگبار باران به مرور تا عصر جمعه کاسته می‌شود.

مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی گفت: سیستم بارشی در حال حاضر در مرکز کشور فعال است و به مرور به سمت شرق و جنوب شرق در حرکت خواهد بود.