به گزارش افکارنیوز، سیدمحمدهادی ایازی در گفتگو با مهر با بیان این که اطلس آسیبهای اجتماعی شهر تهران به صورت منطقهای تدوین شده است گفت: مطالعات آسیب شناسی بیشتر محلات شهر تهران کامل شده است .

وی ادامه داد: در برخی محلات به دلیل گستردگی آسیب ها این مطالعات ادامه دارد اما به زودی اطلس آسیب های اجتماعی تمامی محلات تهران تکمیل می شود.

ایازی با تاکید بر این که امکان انتشار نوع مشکلات و آسیب های مناطق امکان پذیر نیست گفت: به مصلحت نیست که اطلاعات این تحقیقات را در اختیار شهروندان بگذاریم .