سرویس مذهبی افکار- دروغ از بدترین معایب، زشت ترین گناهان و منشأ بسیاری از مفاسد است.
امام باقر(علیه السّلام) می فرماید: «انّ الله عزوجل جعل للشرّ اقفالا و جعل مفاتیحَ تلکَ الا قفال اشراب و الکذب شرٌّ من الشراب.» خدای تعالی بر بدی ها قفل های فراوانی زده، و شراب را کلید آن قرار داده است؛ اما دروغ از شراب بدتر است.۱
پیامبر اکرم(صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) فرمود: «کبر خیانت ان تحدثاخاک حدیثهو لک مصدق و انت له فیه کاذب».۲خیانت بزرگی است که با برادرت سخنی بگویی که او تو را تصدیق کند و تو به او دروغ گفته باشی و می فرماید: «الکذب ینقص الرزق» دروغ روزی را کم می کند.۳
امیرالمؤمنین علی(علیه السّلام) می فرماید: لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده.» هیچ بنده ای طعم ایمان را نچشد تا از دروغ شوخی و جدی دست بردارد.۴
منبع:
۱. بحار الانوار، ج ۶۹، ص ۲۳۶.
۲. میزان الحکمة، ج ۳، ص ۷۲.
۳. کنزالعمال، ج۳، ص ۶۲۳.
4. وسائل الشیعة، ج 12،ص250.