به گزارش افکارنیوز به نقل از سایت CNN کورکومین موجود در زردچوبه که یکی از ادویه های تشکیل دهنده ادویه کاری است نقش اصلی را برعهده دارد.

نتایج بررسی های جدید نشان می دهد افزودن کورکومین به رژیم غذایی بیمار، خطر حمله قلبی را بعد از عمل قلب کاهش می دهد. التهاب نقش عمده ای در بروز انواع بیماری ها ازجمله بیماری قلبی دارد و سال هاست که ثابت شده کورکومین کاهش دهنده التهاب است.

منبع: روزنامه خراسان